świat

Kulinarni

W ramach projektu Erasmus+ pt. „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” działa wiele grup samokształceniowych zajmujących się różnymi dziedzinami edukacji, kultury i sztuki. Jedna z grup nazwana Kulinarni E+ skupia się na poszerzaniu swoich kompetencji z zakresu gotowania oraz szeroko pojętego zdrowego odżywiania. Uczą się od siebie nawzajem oraz od wolontariuszy z różnych stron świata. Udało mi się porozmawiać z liderkami grupy, paniami Anną Krajcer, Hanną Szymańską i Anną Wąsowicz. Przedstawicielki