projekt

Kino

Projekt Erasmus+ pt. „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” to nie tylko warsztaty mające na celu rozwijanie umiejętności manualnych czy technicznych, ale także sposobność do rozwoju kulturalnego oraz poszerzania światopoglądu. Takimi działaniami zajmuje się grupa Kulturalni E+, która spotyka się raz w tygodniu, by wspólnie oglądać ciekawe filmy o zróżnicowanej tematyce. Udało mi się porozmawiać z liderkami grupy Kulturalni E+, czyli Paniami Wandą Plachimowicz oraz Ireną Jędrusiak. Panie znalazły odrobinę czasu,